Ενημέρωση

 • Δικαίωμα Σύνταξης Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.  

  Η σύνταξη ενός Τοπογραφικού Διαγράμματος αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί την έρευνα του ιδιώτη μηχανικού, την εργασία πεδίου (μετρήσεις) και την εργασία στο γραφείο. Το αποτέλεσμα υπογράφεται και σφραγίζεται από ιδιώτη μηχανικό εξασφαλίζοντας έτσι τη τεχνική και νομική του εγκυρότητα.

  Δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν:

  1. Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί & Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

  2. Οι πολιτικοί υπομηχανικοί με τους περιορισμούς που θέτει το Β.Δ/γμα 769/1972-ΦΕΚ 223Α (οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977).

  (Πηγές: το υπ’αριθμ 1046/16-11-2011 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδος, το υπ’αριθμ 1020517/7-7-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, το υπ’αριθμ 630/28-07-2011 & 518/22-06-2012 έγγραφα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης).

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για τεχνικά και νομικά έγκυρα αποτελέσματα επικοινωνήστε μαζί μας.