Ποιότητα

H ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διασφαλίζεται από:  • Τη χρήση του πιο σύγχρονου τεχνολογικά εξοπλισμού.
  • Τη χρήση εξειδικευμένων επαγγελματικών λογισμικών.
  • Παρέχουμε λύσεις μέσω κλασσικών τοπογραφικών μεθόδων, μέσω σύγχρονων δορυφορικών μεθόδων (χρήση συστημάτων GNSS), αλλά και με συνδυασμό μεθόδων για τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός είναι διακριβωμένος από το πιστοποιημένο από τη Leica Geosystems εργαστήριο της METRICA A.E.. Ο ετήσιος έλεγχος του εξοπλισμού αποτελεί προτεραιότητα για το Τεχνικό Γραφείο για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

METRICA A.E.