Παρεχόμενες Υπηρεσίες


  • Τοπογραφικά Διαγράμματα Συμβολαίου – Οικοδομικών Αδειών.
  • Οριοθετήσεις Οικοπέδων – Αγροτεμαχίων – Κατασκευών.
  • Κατατμήσεις Γεωτεμαχίων.
  • Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων.
  • Πράξεις Τακτοποίησης – Αναλογισμού.
  • Οριζοντιογραφικές και Υψομετρικές Αποτυπώσεις - Απόδοση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM).
  • Αποτυπώσεις Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων.
  • Οριζοντιογραφικές – Υψομετρικές Χαράξεις.
  • Επιμετρήσεις - Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις.
  • Ίδρυση και Συνόρθωση Δικτύων Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου.
  • Έλεγχος Μικρομετακινήσεων Τεχνικών Έργων.
  • Βιομηχανικές Εφαρμογές.
  • Τοπογραφικές – Συγκοινωνιακές Μελέτες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς και δημόσιους φορείς.