Παρεχόμενες Υπηρεσίες


 • Τοπογραφικά Διαγράμματα Συμβολαίου – Οικοδομικών Αδειών.
 • Οριοθετήσεις Οικοπέδων – Αγροτεμαχίων – Κατασκευών.
 • Κατατμήσεις Γεωτεμαχίων.
 • Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων.
 • Πράξεις Τακτοποίησης – Αναλογισμού.
 • Οριζοντιογραφικές και Υψομετρικές Αποτυπώσεις - Απόδοση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM).
 • Αποτυπώσεις Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων.
 • Οριζοντιογραφικές – Υψομετρικές Χαράξεις.
 • Επιμετρήσεις - Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις.
 • Ίδρυση και Συνόρθωση Δικτύων Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου.
 • Έλεγχος Μικρομετακινήσεων Τεχνικών Έργων.
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές.
 • Τοπογραφικές – Συγκοινωνιακές Μελέτες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς και δημόσιους φορείς.