Έργα

  • Χάραξη Φωτοβολταϊκού Πάρκου (Νιγρίτα Σερρών)

    Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος για την κατάθεση φακέλου αδειοδότησης, οριοθέτηση της ιδιοκτησίας και χάραξη των σημείων έδρασης των tracker για τη βέλτιστη αποδοτικότητα του φωτοβολταϊκού συστήματος βάση της μελέτης.

  • Μελέτη Εγκατάστασης Μετεωρολογικού Ιστού (Λιθότοπος Σερρών)

    Σύνταξη μελέτης και χάραξη της θέσης έδρασης Μετεωρολογικού Σταθμού για την διερεύνηση του αιολικού δυναμικού σε θέση που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Λιθοτόπου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών.